C C C C A+ A A- X

Граждански дела

Дата на заседание Номер на делото Вид на делото Предмет Съдия
2.11.2020 09:30 20191210102743 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Гюлфие Яхова
2.11.2020 10:00 20191210102949 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
2.11.2020 10:00 20201210101984 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Татяна Маркова
2.11.2020 11:00 20201210100415 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
2.11.2020 13:20 20171210100899 Гражд. I инстанция 501 - Делба Гюлфие Яхова
2.11.2020 14:30 20201210100196 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
3.11.2020 09:00 20201210101900 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Вера Коева
3.11.2020 09:00 20201210100901 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
3.11.2020 09:00 20201210101246 Гражд. I инстанция 102 - Искове Вера Коева
3.11.2020 09:00 20201210100280 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
3.11.2020 09:00 20201210101964 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Вера Коева
3.11.2020 09:00 20191210103324 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Габриела Тричкова
3.11.2020 09:30 20201210100449 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Габриела Тричкова
3.11.2020 09:30 20201210101107 Гражд. I инстанция 201 - Облигационни искове между съсобственици Вера Коева
3.11.2020 10:00 20191210100930 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Габриела Тричкова
3.11.2020 10:30 20201210100518 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
3.11.2020 10:45 20201210100592 Гражд. I инстанция 306 - Искове по ЗУЕС Габриела Тричкова
3.11.2020 11:00 20201210100253 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Габриела Тричкова
3.11.2020 11:20 20191210101150 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
3.11.2020 11:30 20191210100625 Гражд. I инстанция 501 - Делба Габриела Тричкова
4.11.2020 10:00 20131210103019 Частно гражданско 501 - ДЕЛБА Силвия Николова
4.11.2020 10:00 20191210100416 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Гюлфие Яхова
4.11.2020 10:00 20201210100597 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Татяна Маркова
4.11.2020 11:00 20191210100697 Гражд. I инстанция 501 - Делба Гюлфие Яхова
4.11.2020 14:00 20191210100061 Гражд. I инстанция 705 - Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Емилия Дончева
4.11.2020 15:00 20201210101260 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Силвия Николова
6.11.2020 09:30 20201210100721 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Татяна Маркова
6.11.2020 10:00 20191210100599 Гражд. I инстанция 501 - Делба Татяна Маркова
6.11.2020 10:00 20201210100654 Гражд. I инстанция 214 - чл. 79 ЗЗД Димитър Беровски
6.11.2020 10:00 20201210101984 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Димитър Беровски
6.11.2020 10:30 20191210101091 Гражд. I инстанция 501 - Делба Татяна Маркова
6.11.2020 11:00 20201210100962 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Татяна Маркова
6.11.2020 13:30 20191210101087 Гражд. I инстанция 305 - Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Татяна Маркова
9.11.2020 09:00 20201210100885 Гражд. I инстанция 701 - Искове  по КТ /чл.215,20 , чл.224 КТ Емилия Дончева
9.11.2020 09:30 20201210101002 Гражд. I инстанция 701 - Искове за трудово възнаграждение Емилия Дончева
9.11.2020 09:30 20201210102065 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Димитър Беровски
9.11.2020 10:00 20201210100884 Гражд. I инстанция 704 - Искове по КТ Димитър Беровски
9.11.2020 10:00 20191210102142 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
9.11.2020 10:30 20191210101812 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Димитър Беровски
9.11.2020 13:40 20201210101256 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Емилия Дончева
9.11.2020 14:00 20201210101013 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Емилия Дончева
9.11.2020 14:20 20201210101093 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Емилия Дончева
9.11.2020 15:30 20201210101117 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Емилия Дончева
10.11.2020 09:00 20191210102299 Гражд. I инстанция 501 - Делба Вера Коева
10.11.2020 09:00 20201210102097 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Вера Коева
10.11.2020 09:30 20201210100438 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Вера Коева
10.11.2020 10:00 20191210103063 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
10.11.2020 10:00 20201210100138 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Вера Коева
10.11.2020 10:45 20181210103007 Гражд. I инстанция 604 - -Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
10.11.2020 11:00 20201210100622 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
10.11.2020 11:30 20191210103478 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Габриела Тричкова
10.11.2020 11:45 20181210101745 Гражд. I инстанция 212 - Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Габриела Тричкова
10.11.2020 13:30 20201210101109 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Вера Коева
11.11.2020 09:05 20201210102120 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Силвия Николова
11.11.2020 09:10 20201210102075 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Силвия Николова
11.11.2020 09:15 20201210102055 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Татяна Маркова
11.11.2020 09:15 20201210102054 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Силвия Николова
11.11.2020 09:20 20201210100001 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
11.11.2020 09:30 20171210100675 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
11.11.2020 09:30 20201210100422 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
11.11.2020 09:30 20201210100722 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Гюлфие Яхова
11.11.2020 10:00 20181210102480 Гражд. I инстанция 501 - Делба Татяна Маркова
11.11.2020 10:30 20201210100116 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
11.11.2020 11:00 20191210100603 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Гюлфие Яхова
11.11.2020 13:00 20191210102598 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
11.11.2020 13:30 20191210103080 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
11.11.2020 13:50 20201210102056 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Емилия Дончева
11.11.2020 14:00 20201210101483 Гражд. I инстанция 102 - Искове Татяна Маркова
11.11.2020 14:00 20201210102007 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Емилия Дончева
11.11.2020 14:30 20201210101042 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
11.11.2020 15:00 20201210100140 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Емилия Дончева
11.11.2020 15:30 20201210100648 Гражд. I инстанция 217 - иск по Кодекс за застраховането Емилия Дончева
11.11.2020 16:30 20191210101098 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
13.11.2020 09:00 20201210102074 Гражд. I инстанция 112 - ЧЛ. 26 ЗЗДЕТЕТО Татяна Маркова
13.11.2020 09:00 20201210102072 Гражд. I инстанция 103 - Развод по взаимно съгласие Димитър Беровски
13.11.2020 09:10 20201210100995 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Татяна Маркова
13.11.2020 09:15 20191210102783 Гражд. I инстанция 102 - Искове по СК - Развод и недействителност на брака Татяна Маркова
13.11.2020 09:15 20191210103322 Гражд. I инстанция 305 - Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Димитър Беровски
13.11.2020 10:00 20191210103079 Гражд. I инстанция 701 - Искове за трудово възнаграждение Татяна Маркова
13.11.2020 10:00 20191210101959 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Димитър Беровски
13.11.2020 10:30 20201210101191 Гражд. I инстанция 102 - Искове Димитър Беровски
13.11.2020 13:30 20191210103489 Гражд. I инстанция 212 - Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Татяна Маркова
13.11.2020 14:15 20201210100485 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
16.11.2020 13:00 20201210101100 Гражд. I инстанция 102 - Искове Силвия Николова
16.11.2020 13:30 20181210101525 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
16.11.2020 14:00 20201210100478 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
16.11.2020 15:00 20201210100603 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Силвия Николова
16.11.2020 16:00 20191210103031 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
17.11.2020 09:00 20201210100665 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
17.11.2020 09:00 20201210102124 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Вера Коева
17.11.2020 11:00 20201210101470 Гражд. I инстанция 704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Вера Коева
17.11.2020 11:00 20201210100469 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Габриела Тричкова
18.11.2020 10:40 20201210101010 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Силвия Николова
18.11.2020 11:15 20201210100817 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Силвия Николова
18.11.2020 13:20 20201210101002 Гражд. I инстанция 701 - Искове за трудово възнаграждение Емилия Дончева
18.11.2020 13:30 20201210101208 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Татяна Маркова
18.11.2020 13:30 20201210102239 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Емилия Дончева
18.11.2020 13:40 20191210100786 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
18.11.2020 13:50 20191210100645 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
18.11.2020 14:00 20201210101185 Гражд. I инстанция 102 - Искове Емилия Дончева
20.11.2020 09:30 20191210103379 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
20.11.2020 10:00 20201210100636 Гражд. I инстанция 104 - Други искове от СК Димитър Беровски
23.11.2020 11:00 20201210102011 Гражд. I инстанция 102 - Искове Димитър Беровски
23.11.2020 11:45 20201210102162 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Силвия Николова
23.11.2020 15:10 20201210101458 Гражд. I инстанция 704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Емилия Дончева
24.11.2020 09:00 20201210102178 Гражд. I инстанция 102 - Искове Вера Коева
24.11.2020 09:00 20201210101366 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Вера Коева
24.11.2020 09:00 20201210102246 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Вера Коева
24.11.2020 11:00 20201210101466 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
25.11.2020 09:10 20201210102231 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Силвия Николова
25.11.2020 09:20 20201210102047 Гражд. I инстанция 102 - Искове Силвия Николова
25.11.2020 09:30 20191210102667 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Силвия Николова
25.11.2020 13:10 20201210102245 Гражд. I инстанция 112 - чл.26, ал.2 Закона за закрила на детето Емилия Дончева
25.11.2020 13:20 20201210102163 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Емилия Дончева
25.11.2020 13:30 20201210100528 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
25.11.2020 14:30 20191210103272 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Силвия Николова
25.11.2020 15:30 20201210100868 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Емилия Дончева
25.11.2020 16:30 20201210102092 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Емилия Дончева
26.11.2020 13:00 20201210101109 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Вера Коева
30.11.2020 09:00 20191210103202 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
30.11.2020 10:00 20191210103393 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
30.11.2020 10:00 20201210100002 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
30.11.2020 10:00 20191210102958 Гражд. I инстанция 501 - Делба Гюлфие Яхова
30.11.2020 10:30 20201210100976 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
30.11.2020 11:00 20201210100454 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
30.11.2020 13:00 20191210100340 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
30.11.2020 13:30 20191210100214 Гражд. I инстанция 501 - Делба Гюлфие Яхова
30.11.2020 15:00 20191210103341 Гражд. I инстанция 501 - Делба Гюлфие Яхова
30.11.2020 15:30 20191210103512 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
30.11.2020 15:30 20191210102949 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова
30.11.2020 15:45 20191210102474 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
30.11.2020 16:00 20111210102330 Гражд. I инстанция 705 - ЧЛ.203 АЛ.2 КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ.208 Т.2 КТ ЧЛ.211 К ЧЛ.49 ЧЛ.53 И ЧЛ.54 И ЧЛ.54 ЗЗД ЧЛ.86 АЛ.1 ЗЗД Силвия Николова
30.11.2020 16:00 20201210100415 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Гюлфие Яхова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация