C C C C A+ A A- X

Граждански дела АСУД

Дата на заседание Номер на делото Вид дело Шифър и предмет  на спора Докладчик по делото
1.6.2021 9:00 20191210102299 Гражд. I инстанция 501 - Делба Вера Коева
1.6.2021 9:00 20201210102734 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
1.6.2021 9:00 20201210102460 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Вера Коева
1.6.2021 9:00 20201210102736 Гражд. I инстанция 604 -  Вера Коева
1.6.2021 9:15 20201210102022 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Вера Коева
1.6.2021 9:30 20201210100619 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
1.6.2021 9:30 20211210100034 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
1.6.2021 10:00 20201210102144 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Вера Коева
2.6.2021 9:00 20201210101119 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
2.6.2021 9:00 20201210100751 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Гюлфие Яхова
2.6.2021 9:20 20211210100900 Частно гражданско 1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Силвия Николова
2.6.2021 9:30 20191210102336 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
2.6.2021 9:30 20211210100412 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Татяна Маркова
2.6.2021 9:30 20201210100302 Гражд. I инстанция 213 - Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Гюлфие Яхова
2.6.2021 9:55 20181210100395 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Силвия Николова
2.6.2021 10:00 20201210101198 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
2.6.2021 13:00 20201210101307 Гражд. I инстанция 302 - ЬВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Татяна Маркова
2.6.2021 14:15 20201210101235 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Силвия Николова
2.6.2021 14:30 20201210102513 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Силвия Николова
2.6.2021 15:00 20201210101322 Гражд. I инстанция 102 - Искове Силвия Николова
2.6.2021 15:00 20191210101321 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Емилия Дончева
2.6.2021 15:30 20201210100550 Гражд. I инстанция 211 - Павлов иск Емилия Дончева
3.6.2021 10:00 20211210100492 Гражд. I инстанция 105 - Искове по СК - издръжка, изменение Татяна Маркова
3.6.2021 13:45 20191210102641 Гражд. I инстанция 502 - Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Силвия Николова
3.6.2021 14:00 20211210100034 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
3.6.2021 15:00 20201210100801 Гражд. I инстанция 102 - Искове Силвия Николова
4.6.2021 8:30 20211210100605 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Емилия Дончева
4.6.2021 9:00 20211210100970 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Татяна Маркова
4.6.2021 9:30 20211210100342 Гражд. I инстанция 604 - чл. 422 ГПК Татяна Маркова
4.6.2021 10:00 20211210100309 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Татяна Маркова
4.6.2021 11:30 20201210101411 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
4.6.2021 13:30 20201210101193 Гражд. I инстанция 306 - Искове по ЗУЕС Димитър Беровски
4.6.2021 13:30 20211210100426 Гражд. I инстанция 305 - Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Татяна Маркова
4.6.2021 14:30 20211210100589 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Димитър Беровски
4.6.2021 17:00 20211210100034 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
7.6.2021 9:00 20201210100924 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Димитър Беровски
7.6.2021 10:00 20201210102426 Гражд. I инстанция 208 - Искове за недействителност на правни сделки Димитър Беровски
7.6.2021 10:30 20201210101979 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
7.6.2021 13:50 20211210100921 Частно гражданско 1017 - чл. 51 ЗН Емилия Дончева
7.6.2021 14:00 20201210102008 Гражд. I инстанция 203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Емилия Дончева
8.6.2021 9:00 20191210101960 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Вера Коева
8.6.2021 9:15 20201210101378 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
8.6.2021 10:00 20191210103496 Гражд. I инстанция 501 - Делба Вера Коева
8.6.2021 10:00 20161210102314 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Габриела Тричкова
8.6.2021 10:30 20191210103088 Гражд. I инстанция 502 - Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Вера Коева
8.6.2021 10:30 20191210101151 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
8.6.2021 11:00 20191210101794 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Габриела Тричкова
8.6.2021 13:00 20201210102003 Гражд. I инстанция 203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Вера Коева
9.6.2021 9:00 20201210102722 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Татяна Маркова
9.6.2021 9:00 20211210100922 Частно гражданско 1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Татяна Маркова
9.6.2021 9:00 20211210100737 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Емилия Дончева
9.6.2021 10:00 20211210100353 Гражд. I инстанция 203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Татяна Маркова
9.6.2021 13:30 20201210101404 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Татяна Маркова
9.6.2021 13:40 20201210102487 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
9.6.2021 14:00 20201210101463 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
9.6.2021 14:20 20211210100352 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Емилия Дончева
9.6.2021 14:40 20211210100892 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Емилия Дончева
9.6.2021 14:50 20211210100904 Гражд. I инстанция 103 - Искове по СК - развод по взаимно съгласие Емилия Дончева
9.6.2021 15:00 20191210103134 Гражд. I инстанция 208 - Искове за недействителност на правни сделки Емилия Дончева
9.6.2021 15:00 20201210100177 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Татяна Маркова
9.6.2021 16:10 20211210100439 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Емилия Дончева
11.6.2021 13:30 20201210102118 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
11.6.2021 13:40 20211210100303 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
11.6.2021 14:00 20201210102457 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Татяна Маркова
14.6.2021 9:00 20201210100899 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Емилия Дончева
14.6.2021 9:00 20181210102487 Гражд. I инстанция 501 - Делба Димитър Беровски
14.6.2021 9:30 20211210100505 Гражд. I инстанция 102 - Искове Димитър Беровски
14.6.2021 9:30 20201210101139 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Емилия Дончева
14.6.2021 9:30 20201210100616 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Гюлфие Яхова
14.6.2021 10:00 20211210100023 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
14.6.2021 10:30 20201210101474 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
14.6.2021 11:00 20201210102091 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Димитър Беровски
14.6.2021 11:45 20201210101369 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 11:45 20201210101371 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 12:00 20201210100233 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 12:45 20191210101927 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 13:00 20131210103019 Гражд. I инстанция 501 - ДЕЛБА Силвия Николова
14.6.2021 13:25 20201210101259 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 13:45 20191210102968 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
14.6.2021 14:00 20201210100540 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ  Силвия Николова
14.6.2021 14:00 20211210101073 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Емилия Дончева
14.6.2021 14:30 20201210102531 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
14.6.2021 16:30 20191210101308 Гражд. I инстанция 305 - Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Силвия Николова
15.6.2021 9:00 20211210100929 Частно гражданско 1006 - Приемане на наследство и отказ от наследство Вера Коева
15.6.2021 9:00 20211210100928 Частно гражданско 1006 - Приемане на наследство и отказ от наследство Вера Коева
15.6.2021 9:00 20211210101060 Частно гражданско 1006 - Приемане на наследство и отказ от наследство Вера Коева
15.6.2021 9:00 20201210101410 Гражд. I инстанция 211 - Павлов иск Вера Коева
15.6.2021 9:00 20201210101314 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Силвия Николова
15.6.2021 9:30 20201210102606 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
15.6.2021 10:00 20201210102009 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Вера Коева
15.6.2021 11:00 20201210101925 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Вера Коева
15.6.2021 12:45 20201210102127 Гражд. I инстанция 105 - Искове по СК - издръжка, изменение Силвия Николова
15.6.2021 13:00 20191210102362 Гражд. I инстанция 501 - Делба Силвия Николова
15.6.2021 13:30 20211210100543 Гражд. I инстанция 105 - Искове по СК - издръжка, изменение Силвия Николова
15.6.2021 14:00 20201210100906 Гражд. I инстанция 202 - Облигационни искове от/срещу владелец Силвия Николова
15.6.2021 14:00 20211210100083 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Вера Коева
16.6.2021 9:00 20191210102474 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
16.6.2021 9:10 20211210101067 Частно гражданско 1201 - Процедура по Регламент 1393/2007 г Силвия Николова
16.6.2021 9:15 20201210100596 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Силвия Николова
16.6.2021 9:30 20131210100637 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
16.6.2021 10:00 20211210100004 Гражд. I инстанция 102 - ЧЛ. 49 СК Татяна Маркова
16.6.2021 10:30 20201210102516 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Силвия Николова
16.6.2021 11:00 20201210101471 Гражд. I инстанция 708 - Иск за установяване на трудов стаж Емилия Дончева
16.6.2021 11:00 20201210102348 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Татяна Маркова
16.6.2021 11:45 20201210101012 Гражд. I инстанция 501 - Делба Силвия Николова
16.6.2021 13:00 20201210102298 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
16.6.2021 14:00 20201210101049 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
16.6.2021 15:00 20191210100481 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
16.6.2021 16:40 20181210100355 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
17.6.2021 9:25 20211210100902 Частно гражданско 1201 - Процедура по Регламент 1393/2007 г Силвия Николова
18.6.2021 9:00 20201210102360 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Татяна Маркова
18.6.2021 10:00 20201210101296 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Димитър Беровски
18.6.2021 10:00 20191210101091 Гражд. I инстанция 501 - Делба Татяна Маркова
18.6.2021 11:00 20211210100810 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
18.6.2021 11:00 20211210100225 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Татяна Маркова
18.6.2021 13:30 20211210100212 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Димитър Беровски
18.6.2021 13:30 20201210102529 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Татяна Маркова
18.6.2021 14:00 20211210100165 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
18.6.2021 14:30 20211210100233 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
21.6.2021 8:40 20211210100629 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
21.6.2021 9:00 20211210100414 Гражд. I инстанция 203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Емилия Дончева
21.6.2021 9:30 20201210102379 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
21.6.2021 9:45 20201210102716 Гражд. I инстанция 105 - Искове по СК - издръжка, изменение Димитър Беровски
21.6.2021 10:00 20201210102049 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
21.6.2021 10:30 20211210100923 Частно гражданско 1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Димитър Беровски
21.6.2021 13:40 20211210100592 Гражд. I инстанция 102 - Искове Емилия Дончева
21.6.2021 14:30 20201210102224 Гражд. I инстанция 702 - Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Емилия Дончева
22.6.2021 9:00 20201210100957 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Вера Коева
22.6.2021 9:00 20211210100596 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Вера Коева
22.6.2021 9:00 20201210100619 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
22.6.2021 9:00 20211210100492 Гражд. I инстанция 105 - Искове по СК - издръжка, изменение Татяна Маркова
22.6.2021 9:30 20201210102687 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Вера Коева
22.6.2021 9:30 20211210100677 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
22.6.2021 10:00 20211210100697 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Вера Коева
22.6.2021 11:00 20191210102641 Гражд. I инстанция 502 - Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Силвия Николова
22.6.2021 13:00 20191210101948 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Вера Коева
22.6.2021 15:00 20191210103272 Гражд. I инстанция 111 - Производства по Закона за защита от домашното насилие Силвия Николова
23.6.2021 9:00 20191210103516 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Силвия Николова
23.6.2021 9:00 20201210102719 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
23.6.2021 9:20 20201210102112 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Силвия Николова
23.6.2021 9:30 20171210100252 Гражд. I инстанция 501 - Делба Силвия Николова
23.6.2021 9:30 20211210100154 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Татяна Маркова
23.6.2021 10:30 20201210100748 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
23.6.2021 10:30 20201210100998 Гражд. I инстанция 501 - Делба Татяна Маркова
23.6.2021 14:00 20201210100478 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
23.6.2021 15:00 20201210100267 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
25.6.2021 8:40 20211210100605 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Емилия Дончева
25.6.2021 9:30 20201210102723 Гражд. I инстанция 102 - Искове Татяна Маркова
25.6.2021 10:00 20201210102545 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Татяна Маркова
25.6.2021 10:00 20201210101279 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
25.6.2021 10:30 20201210100924 Гражд. I инстанция 104 - Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Димитър Беровски
25.6.2021 13:30 20201210102274 Гражд. I инстанция 208 - Искове за недействителност на правни сделки Татяна Маркова
25.6.2021 14:30 20181210100229 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Димитър Беровски
28.6.2021 9:00 20211210100617 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
28.6.2021 9:40 20201210100777 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
28.6.2021 10:00 20201210101368 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
28.6.2021 10:00 20211210100086 Гражд. I инстанция 706 - Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Силвия Николова
28.6.2021 10:30 20201210101209 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Димитър Беровски
28.6.2021 10:50 20191210103065 Частно гражданско 1017 - Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Силвия Николова
28.6.2021 10:55 20211210100633 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Силвия Николова
28.6.2021 11:00 20211210100358 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Силвия Николова
28.6.2021 11:00 20191210100358 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
28.6.2021 11:00 20211210100046 Гражд. I инстанция 704 - Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Емилия Дончева
28.6.2021 11:20 20211210100715 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Емилия Дончева
28.6.2021 11:40 20201210101463 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
28.6.2021 13:00 20201210102704 Гражд. I инстанция 203 - Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Силвия Николова
28.6.2021 13:45 20201210101005 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Силвия Николова
28.6.2021 14:00 20181210101525 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
28.6.2021 14:00 20191210101993 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Силвия Николова
28.6.2021 14:20 20201210101890 Гражд. I инстанция 214 - чл.422ГПК Емилия Дончева
28.6.2021 15:00 20191210102236 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Силвия Николова
28.6.2021 15:30 20191210102055 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
28.6.2021 15:30 20201210102006 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Силвия Николова
28.6.2021 16:00 20211210101109 Частно гражданско 1004 - Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Емилия Дончева
28.6.2021 16:20 20201210102111 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Емилия Дончева
29.6.2021 9:00 20201210101898 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
29.6.2021 9:00 20201210102410 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
29.6.2021 9:00 20211210100722 Частно гражданско 1004 - Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Вера Коева
29.6.2021 9:00 20201210102736 Гражд. I инстанция 604 -  Вера Коева
29.6.2021 9:30 20211210100202 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Вера Коева
29.6.2021 10:00 20201210101107 Гражд. I инстанция 201 - Облигационни искове между съсобственици Вера Коева
29.6.2021 10:00 20211210100027 Гражд. I инстанция 204 - Искове по ЗОДОВ Вера Коева
29.6.2021 11:30 20211210100796 Гражд. I инстанция 206 - Искове, основани на неоснователно обогатяване Вера Коева
29.6.2021 11:30 20191210103208 Гражд. I инстанция 701 - Искове за трудово възнаграждение Вера Коева
29.6.2021 13:00 20191210101762 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
29.6.2021 13:15 20201210100065 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Габриела Тричкова
29.6.2021 13:30 20201210100717 Гражд. I инстанция 214 - Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Габриела Тричкова
30.6.2021 8:40 20211210100540 Гражд. I инстанция 112 - Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Емилия Дончева
30.6.2021 9:00 20191210102911 Гражд. I инстанция 302 - Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Емилия Дончева
30.6.2021 9:30 20201210101928 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Татяна Маркова
30.6.2021 9:30 20201210100302 Гражд. I инстанция 213 - Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Гюлфие Яхова
30.6.2021 10:00 20201210102159 Гражд. I инстанция 217 - Искове по КЗ Татяна Маркова
30.6.2021 13:20 20201210102684 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
30.6.2021 13:40 20211210100413 Гражд. I инстанция 604 - Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Емилия Дончева
30.6.2021 14:00 20191210101752 Гражд. I инстанция 501 - Делба Емилия Дончева
30.6.2021 14:30 20211210100041 Гражд. I инстанция 601 - Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Емилия Дончева
30.6.2021 15:30 20211210100642 Гражд. I инстанция 104 - чл.127 ал.2 и ал.3 СК Емилия Дончева

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация