C C C C A+ A A- X

Наказателни дела

Дата на заседание Номер на делото Вид на делото Предмет Съдия
2.11.2020 09:00 20201210201489 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
2.11.2020 09:30 20201210200662 Наказат. общ хар-р 1326 Гергана Симеонова
2.11.2020 09:30 20201210200662 Наказат. общ хар-р 1326 Гергана Симеонова
2.11.2020 09:30 20201210201472 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Калина Иванова
2.11.2020 09:41 20201210201489 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
2.11.2020 10:00 20201210201464 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Калина Иванова
2.11.2020 10:30 20201210201465 Наказат. общ хар-р   Калина Иванова
2.11.2020 11:15 20201210201471 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Калина Иванова
2.11.2020 11:30 20191210202196 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
2.11.2020 13:00 20201210201402 Административно наказателно 4040 НАП Гергана Симеонова
2.11.2020 13:30 20201210201404 Административно наказателно 4040 НАП Гергана Симеонова
2.11.2020 13:30 20201210201508 Административно наказателно 4240 ИААА Калина Иванова
2.11.2020 14:00 20191210202061 Наказат. общ хар-р 726 Документна измама Гергана Симеонова
2.11.2020 14:30 20201210200268 Наказат. общ хар-р 1209 Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане Калина Иванова
3.11.2020 09:00 20201210201025 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
3.11.2020 09:10 20201210201153 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
3.11.2020 09:30 20201210200379 Административно наказателно 4060 Агенция "Митници" Георги Янев
3.11.2020 09:40 20201210201453 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
3.11.2020 09:40 20201210201398 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Георги Янев
3.11.2020 10:00 20201210201462 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
3.11.2020 10:00 20201210200932 Административно наказателно 4240 ИААА Калина Иванова
3.11.2020 10:00 20201210201621 Частно наказат. дело 2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Георги Янев
3.11.2020 10:10 20201210201507 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
3.11.2020 10:30 20201210201466 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
3.11.2020 10:30 20201210201205 Административно наказателно 4060 Агенция "Митници" Калина Иванова
3.11.2020 10:40 20201210201523 Административно наказателно 4380 Други административни от наказателен характер дела Калина Иванова
3.11.2020 11:00 20201210200939 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
3.11.2020 11:30 20201210201171 Административно наказателно 4070 ДНСК Екатерина Николова
3.11.2020 11:40 20201210201169 Административно наказателно 4070 ДНСК Екатерина Николова
3.11.2020 14:00 20201210200748 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Георги Янев
3.11.2020 16:00 20201210200731 Наказат. общ хар-р 723 Измама Екатерина Николова
4.11.2020 09:30 20201210201575 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Кристина Панкова
4.11.2020 10:00 20191210201139 Наказат. частен хар-р 1740 Лека телесна повреда без разстройство на здравето Кристина Панкова
4.11.2020 10:00 20201210201113 Наказат. частен хар-р 1720 Клевета и квалифицирана клевета Калина Иванова
4.11.2020 11:30 20191210200733 Наказат. общ хар-р 739 Вещно укривателство Кристина Панкова
4.11.2020 13:00 20201210201053 Административно наказателно 4120 Комисия за защита на потребителите Кристина Панкова
4.11.2020 14:00 20191210202292 Наказат. частен хар-р 1710 Обида и квалифицирана обида Калина Иванова
4.11.2020 14:30 20191210202157 Наказат. общ хар-р 1321 Противозаконно отнемане на МПС Кристина Панкова
5.11.2020 09:00 20201210201621 Частно наказат. дело 2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Георги Янев
5.11.2020 10:00 20191210200366 Наказат. общ хар-р 1301 Умишлен палеж Георги Янев
5.11.2020 10:30 20201210201638 Частно наказат. дело 3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПК Кристина Панкова
5.11.2020 13:00 20201210200740 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Гергана Симеонова
5.11.2020 13:00 20201210201638 Частно наказат. дело 3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПК Кристина Панкова
5.11.2020 14:30 20181210201725 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Гергана Симеонова
6.11.2020 09:30 20201210201480 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Гергана Симеонова
6.11.2020 09:30 20201210201575 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Кристина Панкова
6.11.2020 10:30 20201210201629 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Кристина Панкова
6.11.2020 11:00 20201210201506 Административно наказателно 4180 =ДАМТН Кристина Панкова
6.11.2020 11:30 20201210201500 Административно наказателно 4380 Други административни от наказателен характер дела Кристина Панкова
6.11.2020 13:30 20201210200093 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Кристина Панкова
6.11.2020 13:30 20201210200962 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Гергана Симеонова
6.11.2020 14:30 20201210201434 Наказат. общ хар-р 705 Кражба, представляваща опасен рецидив Екатерина Николова
6.11.2020 15:00 20201210201181 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
6.11.2020 15:30 20201210201397 Административно наказателно 4010 КАТ Кристина Панкова
6.11.2020 15:45 20201210201384 Административно наказателно 4010 КАТ Кристина Панкова
9.11.2020 09:30 20201210201415 Административно наказателно 4040 НАП Георги Янев 
9.11.2020 10:00 20201210201421 Административно наказателно 4040 НАП Георги Янев 
9.11.2020 10:00 20201210201514 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
9.11.2020 10:15 20201210201568 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
9.11.2020 10:30 20201210201425 Административно наказателно 4010 КАТ Георги Янев 
9.11.2020 10:30 20201210201569 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
9.11.2020 10:45 20201210201412 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
9.11.2020 11:00 20201210201424 Наказат. общ хар-р 1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Георги Янев 
9.11.2020 11:00 20201210201449 Административно наказателно 4040 НАП Калина Иванова
9.11.2020 13:00 20201210200858 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Георги Янев
9.11.2020 13:30 20191210202304 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Калина Иванова
9.11.2020 14:30 20201210201150 Административно наказателно 4260 МВР Георги Янев 
9.11.2020 15:00 20201210201447 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Георги Янев
9.11.2020 15:30 20201210201070 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Георги Янев
10.11.2020 09:30 20201210200942 Административно наказателно 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ИААА Георги Янев
10.11.2020 09:40 20201210201183 Административно наказателно 4240 ИААА Георги Янев
10.11.2020 10:00 20201210201190 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Георги Янев
10.11.2020 11:30 20201210201430 Административно наказателно 4220 ДИТ Георги Янев
10.11.2020 12:50 20201210200748 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Георги Янев
10.11.2020 13:30 20201210201570 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Георги Янев
10.11.2020 13:45 20201210201075 Административно наказателно 4180 ДАМТН Екатерина Николова
10.11.2020 14:00 20201210200339 Наказат. общ хар-р 925 Лъжесвидетелстване Екатерина Николова
10.11.2020 14:00 20181210201501 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Георги Янев
10.11.2020 14:00 20201210200982 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Георги Янев
10.11.2020 16:30 20201210200744 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Екатерина Николова
11.11.2020 10:00 20191210202271 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Кристина Панкова
11.11.2020 13:30 20201210200904 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Кристина Панкова
11.11.2020 14:30 20201210200269 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Калина Иванова
11.11.2020 15:00 20201210201012 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
11.11.2020 15:15 20201210201416 Наказат. частен хар-р 4040 НАП Кристина Панкова
11.11.2020 15:15 20201210201416 Административно наказателно 4040 НАП Кристина Панкова
11.11.2020 15:45 20201210201565 Административно наказателно 4010 КАТ Кристина Панкова
12.11.2020 10:00 20171210200201 Наказат. частен хар-р 1740 Лека телесна повреда без разстройство на здравето Владимир Пензов
12.11.2020 13:00 20201210201144 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Гергана Симеонова
12.11.2020 13:00 20191210201256 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
12.11.2020 13:30 20201210201512 Административно наказателно 4360 Производство по УБДХ Кристина Панкова
12.11.2020 13:45 20201210201084 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
12.11.2020 14:30 20201210201121 Административно наказателно 4010 КАТ Гергана Симеонова
12.11.2020 14:30 20191210202244 Административно наказателно 4180 ДАМТН Екатерина Николова
12.11.2020 15:00 20201210200691 Наказат. общ хар-р 814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Гергана Симеонова
12.11.2020 15:00 20201210200726 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Екатерина Николова
18.11.2020 10:00 20201210200708 Частно наказат. дело 2410 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Калина Иванова
20.11.2020 15:30 20201210201652 Частно наказат. дело 2420 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Кристина Панкова
23.11.2020 13:30 20201210201472 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Калина Иванова
30.11.2020 10:00 20191210200257 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Гергана Симеонова
30.11.2020 10:00 20201210201594 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Калина Иванова
30.11.2020 11:00 20201210201587 Наказат. общ хар-р 1005 Документни престъпления Калина Иванова
30.11.2020 13:30 20201210201613 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
30.11.2020 13:30 20201210201624 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
30.11.2020 14:30 20181210201501 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Георги Янев
30.11.2020 15:00 20201210200090 Наказат. частен хар-р 1710 Обида и квалифицирана обида Гергана Симеонова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация