C C C C A+ A A- X

Наказателни дела АСУД

Дата на заседание Номер на делото Вид на делото Шифър и предмет на делото Съдия докладчик
1.6.2021 9:00 20191210200822 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Владимир Пензов
1.6.2021 9:40 20211210200297 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Екатерина Николова
1.6.2021 10:30 20191210202240 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Владимир Пензов
1.6.2021 10:30 20211210200461 Административно наказателно 4350 Документни престъпления Екатерина Николова
1.6.2021 13:30 20201210201679 Наказат. частен хар-р 1710 Обида и квалифицирана обида Владимир Пензов
1.6.2021 13:30 20201210200339 Наказат. общ хар-р 925 Лъжесвидетелстване Екатерина Николова
1.6.2021 15:30 20201210200705 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Владимир Пензов
1.6.2021 15:40 20211210200263 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Екатерина Николова
1.6.2021 16:00 20211210200065 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
2.6.2021 9:30 20201210201766 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
2.6.2021 10:00 20211210200506 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
2.6.2021 10:00 20211210200535 Наказат. общ хар-р 814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Кристина Панкова
2.6.2021 13:30 20211210200547 Наказат. общ хар-р 305 Квалифицирани състави на телесна повреда Калина Иванова
2.6.2021 14:00 20211210200603 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
2.6.2021 14:30 20191210202002 Частно наказат. дело 2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Кристина Панкова
3.6.2021 9:00 20201210200705 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Владимир Пензов
3.6.2021 9:15 20211210200533 Административно наказателно 4250 БАБХ Георги Янев
3.6.2021 9:30 20211210200537 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Георги Янев
3.6.2021 9:40 20201210201540 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Екатерина Николова
3.6.2021 10:00 20211210200527 Наказат. общ хар-р 1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Георги Янев
3.6.2021 10:10 20211210200527 Наказат. общ хар-р 1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Георги Янев
3.6.2021 10:30 20191210200366 Наказат. общ хар-р 1301 Умишлен палеж Георги Янев
3.6.2021 10:45 20211210200574 Наказат. общ хар-р 701 Кражба Георги Янев
3.6.2021 11:00 20211210200574 Наказат. общ хар-р 701 Кражба Георги Янев
3.6.2021 13:00 20211210200278 Наказат. общ хар-р 1002 чл.308, ал3, т.2 Гергана Симеонова
3.6.2021 13:00 20201210201698 Наказат. общ хар-р 305 Квалифицирани състави на телесна повреда 0Георги Янев
3.6.2021 13:30 20211210200558 Наказат. общ хар-р 1312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта Екатерина Николова
3.6.2021 14:00 20211210200415 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Екатерина Николова
3.6.2021 14:30 20211210200382 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Георги Янев
3.6.2021 15:30 20201210200700 Наказат. общ хар-р 925 Лъжесвидетелстване Георги Янев
4.6.2021 9:00 20211210200667 Административно наказателно 4270 Общини Владимир Пензов
4.6.2021 9:30 20211210200082 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
4.6.2021 10:00 20191210201954 Наказат. общ хар-р 702 Квалифицирани състави на кражба Владимир Пензов
4.6.2021 10:00 20211210200555 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Кристина Панкова
4.6.2021 11:00 20211210200698 Наказат. общ хар-р 305 Квалифицирани състави на телесна повреда Кристина Панкова
4.6.2021 11:30 20191210201703 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Владимир Пензов
4.6.2021 13:30 20211210200099 Наказат. общ хар-р 707 Привилегирован състав на кражба Кристина Панкова
4.6.2021 15:30 20191210201151 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Владимир Пензов
7.6.2021 9:30 20201210201144 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Гергана Симеонова
7.6.2021 11:00 20201210200691 Наказат. общ хар-р 814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Гергана Симеонова
7.6.2021 13:00 20211210200631 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
7.6.2021 13:30 20211210200642 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Калина Иванова
7.6.2021 14:00 20211210200488 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Калина Иванова
7.6.2021 14:00 20211210200159 Административно наказателно 4290 МОСВ Гергана Симеонова
7.6.2021 14:30 20181210200698 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Гергана Симеонова
8.6.2021 9:20 20201210200709 Административно наказателно 4010 КАТ Георги Янев
8.6.2021 9:30 20211210200245 Наказат. общ хар-р 814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Георги Янев
8.6.2021 9:40 20211210200305 Наказат. частен хар-р 1720 Клевета и квалифицирана клевета Екатерина Николова
8.6.2021 10:00 20211210200309 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Георги Янев
8.6.2021 13:00 20191210201948 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Георги Янев
8.6.2021 13:50 20211210200686 Административно наказателно 4040 НАП Георги Янев
8.6.2021 14:00 20211210200604 Наказат. общ хар-р 723 Измама Екатерина Николова
8.6.2021 14:00 20211210200654 Административно наказателно 4260 МВР Георги Янев
8.6.2021 14:10 20211210200694 Административно наказателно 4240 ИААА Георги Янев
8.6.2021 14:20 20211210200428 Административно наказателно 4290 МОСВ Георги Янев
8.6.2021 14:30 20201210201705 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Георги Янев
8.6.2021 15:00 20211210200611 Наказат. общ хар-р 702 Квалифицирани състави на кражба Екатерина Николова
8.6.2021 15:30 20211210200568 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
8.6.2021 15:45 20211210200570 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
8.6.2021 16:00 20211210200571 Административно наказателно 4260 МВР Екатерина Николова
9.6.2021 10:00 20191210201477 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Калина Иванова
9.6.2021 13:00 20211210200330 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
9.6.2021 13:30 20201210201606 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Калина Иванова
9.6.2021 13:30 20211210200503 Административно наказателно 4340 Здравна инспекция Кристина Панкова
10.6.2021 9:00 20211210200357 Административно наказателно 4010 КАТ Владимир Пензов
10.6.2021 9:15 20211210200636 Административно наказателно 4260 МВР Владимир Пензов
10.6.2021 9:40 20211210200218 Наказат. частен хар-р 1720 Клевета и квалифицирана клевета Екатерина Николова
10.6.2021 9:45 20211210200345 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
10.6.2021 10:00 20211210200267 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Кристина Панкова
10.6.2021 10:00 20201210201642 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
10.6.2021 10:10 20211210200676 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
10.6.2021 10:15 20211210200348 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
10.6.2021 10:30 20211210200350 Административно наказателно 4240 ИААА Владимир Пензов
10.6.2021 10:45 20211210200433 Административно наказателно 4220 ДИТ Владимир Пензов
10.6.2021 11:00 20211210200268 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Кристина Панкова
10.6.2021 11:00 20211210200576 Административно наказателно 4210 Министерство на културата Владимир Пензов
10.6.2021 11:00 20211210200631 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
10.6.2021 11:15 20211210200139 Административно наказателно 4260 МВР Владимир Пензов
10.6.2021 11:15 20211210200631 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Гергана Симеонова
10.6.2021 11:30 20211210200351 Административно наказателно 4290 МОСВ Владимир Пензов
10.6.2021 11:55 20211210200376 Административно наказателно 4270 Общини Владимир Пензов
10.6.2021 13:00 20211210200432 Административно наказателно 4220 ДИТ Гергана Симеонова
10.6.2021 13:00 20211210200383 Административно наказателно 4070 ДНСК Гергана Симеонова
10.6.2021 13:30 20211210200656 Административно наказателно 4260 МВР Гергана Симеонова
10.6.2021 13:30 20211210200349 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
10.6.2021 14:00 20211210200659 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Гергана Симеонова
10.6.2021 14:35 20211210200659 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Гергана Симеонова
10.6.2021 15:00 20201210200873 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Гергана Симеонова
10.6.2021 15:30 20211210200584 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
10.6.2021 16:00 20211210200577 Наказат. общ хар-р 1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Екатерина Николова
10.6.2021 16:07 20211210200577 Наказат. общ хар-р 1318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Екатерина Николова
11.6.2021 9:00 20201210201622 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Калина Иванова
11.6.2021 10:00 20211210200406 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Кристина Панкова
11.6.2021 13:00 20211210200534 Административно наказателно 4250 БАБХ Кристина Панкова
11.6.2021 13:30 20211210200625 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
11.6.2021 14:00 20211210200649 Частно наказат. дело 2120 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Кристина Панкова
14.6.2021 9:30 20211210200673 Наказат. общ хар-р 1326 Престъпления против народното здраве Гергана Симеонова
14.6.2021 10:00 20211210200674 Административно наказателно 4340 Здравна инспекция Гергана Симеонова
14.6.2021 10:30 20211210200525 Административно наказателно 4240 ИААА Гергана Симеонова
14.6.2021 11:00 20211210200693 Административно наказателно 4310 РИОСВ Гергана Симеонова
14.6.2021 13:00 20211210200671 Наказат. общ хар-р 702 Квалифицирани състави на кражба Гергана Симеонова
14.6.2021 13:30 20211210200437 Административно наказателно 4070 ДНСК Калина Иванова
14.6.2021 14:00 20211210200476 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Гергана Симеонова
14.6.2021 14:00 20211210200522 Административно наказателно 4010 КАТ Калина Иванова
14.6.2021 14:30 20211210200476 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Гергана Симеонова
14.6.2021 15:00 20211210200655 Административно наказателно 4260 МВР Калина Иванова
15.6.2021 9:30 20201210200982 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Георги Янев
15.6.2021 9:40 20211210200682 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Екатерина Николова
15.6.2021 10:30 20181210201501 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Георги Янев
15.6.2021 10:40 20201210201000 Административно наказателно 4350 Престъпления против кредиторите Екатерина Николова
15.6.2021 11:00 20211210200641 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Владимир Пензов
15.6.2021 12:00 20211210200533 Административно наказателно 4250 БАБХ Георги Янев
15.6.2021 12:40 20211210200479 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Георги Янев
15.6.2021 13:30 20211210200296 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Владимир Пензов
15.6.2021 14:00 20211210200691 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Екатерина Николова
15.6.2021 15:00 20211210200635 Административно наказателно 4250 БАБХ Екатерина Николова
15.6.2021 15:30 20201210200445 Наказат. общ хар-р 740 Унищожаване и повреждане Владимир Пензов
15.6.2021 15:30 20211210200657 Административно наказателно 4040 НАП Екатерина Николова
16.6.2021 10:00 20211210200549 Наказат. общ хар-р 718 Обсебване Калина Иванова
16.6.2021 10:00 20201210201819 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Кристина Панкова
16.6.2021 13:00 20211210200555 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Кристина Панкова
16.6.2021 14:00 20201210201439 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Кристина Панкова
16.6.2021 14:00 20211210200272 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Калина Иванова
17.6.2021 9:00 20191210201881 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Владимир Пензов
17.6.2021 10:00 20211210200414 Наказат. общ хар-р 925 Лъжесвидетелстване Владимир Пензов
17.6.2021 10:15 20211210200229 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
17.6.2021 10:45 20211210200435 Административно наказателно 4040 НАП Екатерина Николова
17.6.2021 11:00 20211210200665 Административно наказателно 4270 Общини Екатерина Николова
17.6.2021 11:00 20161210200864 Наказат. общ хар-р 714 Чл.202, ал.2,т.1,вр.чл.201,вр.чл.26 от НК Владимир Пензов
17.6.2021 11:30 20211210200666 Административно наказателно 4270 Общини Екатерина Николова
17.6.2021 14:00 20201210200743 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Екатерина Николова
17.6.2021 15:00 20201210201070 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Гергана Симеонова
17.6.2021 16:00 20191210200257 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Гергана Симеонова
17.6.2021 16:45 20211210200065 Административно наказателно 4010 КАТ Екатерина Николова
18.6.2021 10:00 20201210201750 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Кристина Панкова
18.6.2021 13:00 20201210201660 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Гергана Симеонова
18.6.2021 13:30 20211210200653 Административно наказателно 4010 КАТ Кристина Панкова
18.6.2021 15:00 20211210200541 Административно наказателно 4040 НАП Кристина Панкова
18.6.2021 15:30 20201210201766 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
21.6.2021 9:30 20211210200602 Административно наказателно 4240 ИААА Гергана Симеонова
21.6.2021 10:00 20211210200232 Наказат. общ хар-р 310 Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост Калина Иванова
21.6.2021 11:00 20211210200361 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Гергана Симеонова
21.6.2021 13:00 20201210200080 Наказат. частен хар-р 1710 Обида и квалифицирана обида Гергана Симеонова
21.6.2021 14:45 20211210200437 Административно наказателно 4070 ДНСК Калина Иванова
21.6.2021 15:30 20201210200705 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Владимир Пензов
22.6.2021 9:00 20211210200192 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Владимир Пензов
22.6.2021 9:30 20211210200511 Частно наказат. дело 2400 Производство по молби за реабилитация Георги Янев
22.6.2021 9:40 20211210200401 Наказат. общ хар-р 1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Екатерина Николова
22.6.2021 10:00 20211210200233 Наказат. общ хар-р 721 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Владимир Пензов
22.6.2021 10:00 20211210200227 Наказат. частен хар-р 1700 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия (НПК) Георги Янев
22.6.2021 10:30 20201210201865 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
22.6.2021 11:00 20201210201881 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Владимир Пензов
22.6.2021 12:30 20211210200457 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Георги Янев
22.6.2021 13:00 20201210201873 Наказат. частен хар-р 1720 Клевета и квалифицирана клевета Георги Янев
22.6.2021 14:00 20211210200493 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
22.6.2021 14:30 20211210200120 Наказат. общ хар-р 419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Владимир Пензов
22.6.2021 14:30 20211210200290 Административно наказателно 4260 МВР Екатерина Николова
22.6.2021 14:30 20211210200527 Наказат. общ хар-р 1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Георги Янев
22.6.2021 15:00 20211210200326 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
22.6.2021 15:30 20211210200347 Административно наказателно 4240 ИААА Екатерина Николова
22.6.2021 15:30 20191210201429 Наказат. общ хар-р 1314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Владимир Пензов
23.6.2021 10:00 20211210200547 Наказат. общ хар-р 305 Квалифицирани състави на телесна повреда Калина Иванова
23.6.2021 10:30 20201210200164 Наказат. общ хар-р 718 Обсебване Кристина Панкова
23.6.2021 13:30 20211210200453 Наказат. общ хар-р 305 Квалифицирани състави на телесна повреда Кристина Панкова
23.6.2021 14:30 20191210201139 Наказат. частен хар-р 1740 Лека телесна повреда без разстройство на здравето Кристина Панкова
23.6.2021 16:00 20211210200555 Наказат. общ хар-р 1317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Кристина Панкова
24.6.2021 9:40 20211210200408 Наказат. общ хар-р 302 Средна телесна повреда Екатерина Николова
24.6.2021 11:00 20201210201679 Наказат. частен хар-р 1710 Обида и квалифицирана обида Владимир Пензов
24.6.2021 13:00 20211210200159 Административно наказателно 4290 МОСВ Гергана Симеонова
24.6.2021 13:30 20201210200821 Наказат. общ хар-р 301 Тежка телесна повреда Гергана Симеонова
24.6.2021 13:30 20181210202708 Наказат. общ хар-р 1303 Палеж по непредпазливост Владимир Пензов
25.6.2021 10:00 20211210200175 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Гергана Симеонова
25.6.2021 10:00 20191210201460 Наказат. общ хар-р 416 Принуда Кристина Панкова
25.6.2021 10:00 20191210201477 Наказат. общ хар-р 1007 Ползване на неистински или преправен документ Калина Иванова
25.6.2021 13:30 20201210200267 Административно наказателно 4350 Гергана Симеонова
25.6.2021 13:30 20211210200603 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
25.6.2021 14:00 20211210200499 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
25.6.2021 14:00 20211210200499 Административно наказателно 4240 ИААА Кристина Панкова
28.6.2021 9:00 20211210200656 Административно наказателно 4260 МВР Гергана Симеонова
28.6.2021 9:30 20211210200149 Наказат. общ хар-р 739 Вещно укривателство Гергана Симеонова
28.6.2021 13:30 20211210200643 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Калина Иванова
29.6.2021 9:30 20201210201777 Наказат. общ хар-р 929 Лично укривателство Георги Янев
29.6.2021 9:40 20211210200158 Административно наказателно 4290 МОСВ Екатерина Николова
29.6.2021 11:00 20191210200366 Наказат. общ хар-р 1301 Умишлен палеж Георги Янев
29.6.2021 11:30 20211210200532 Административно наказателно 4250 БАБХ Екатерина Николова
29.6.2021 13:00 20211210200382 Наказат. частен хар-р 1730 Лека телесна повреда Георги Янев
29.6.2021 13:30 20211210200296 Административно наказателно 4350 Производства по приложението на чл.78а НК Владимир Пензов
29.6.2021 14:00 20211210200397 Наказат. частен хар-р 1750 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Екатерина Николова
29.6.2021 14:30 20211210200309 Наказат. общ хар-р 811 Престъпления против кредиторите Георги Янев
29.6.2021 14:45 20211210200700 Административно наказателно 4260 МВР Екатерина Николова
29.6.2021 15:00 20211210200187 Наказат. общ хар-р 604 Неплащане на издръжка Екатерина Николова
30.6.2021 10:00 20211210200540 Наказат. частен хар-р 1720 Клевета и квалифицирана клевета Кристина Панкова
30.6.2021 13:30 20211210200535 Наказат. общ хар-р 814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Кристина Панкова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация