C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2018г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2018г.

Вх.№

Дата Имена на служителя вид на декларацията
1 31.05.2018 Лозена Спасова Димитрова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
2 31.05.2018 Лозена Спасова Димитрова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
3 31.05.2018 Илина Венциславова Георгиева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
4 31.05.2018 Илина Венциславова Георгиева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
5 01.06.2018 Филка Крумова Сотирова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
6 01.06.2018 Филка Крумова Сотирова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
7 01.06.2018 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
8 01.06.2018 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
9 01.06.2018 Лозена Спасова Димитрова декларация за несъвместимост
10 01.06.2018 Илина Венциславова Георгиева декларация за несъвместимост
11 04.06.2018 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска декларация за несъвместимост
12 04.06.2018 Латинка Георгиева Насина декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
13 04.06.2018 Латинка Георгиева Насина декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
14 04.06.2018 Латинка Георгиева Насина декларация за несъвместимост
15 04.06.2018 Мариана Цветанова Тунтева декларация за несъвместимост
16 04.06.2018 Мариана Цветанова Тунтева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
17 04.06.2018 Мариана Цветанова Тунтева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
18 04.06.2018 Сашка Трендафилова Атанасова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
19 04.06.2018 Сашка Трендафилова Атанасова декларация за несъвместимост
20 04.06.2018 Сашка Трендафилова Атанасова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
21 04.06.2018 Филка Крумова Сотирова декларация за несъвместимост
22 04.06.2018 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова декларация за несъвместимост
23 04.06.2018 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
24 04.06.2018 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
25 05.06.2018 Юлияна Стоянова Димитрова декларация за несъвместимост
26 05.06.2018 Юлияна Стоянова Димитрова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
27 05.06.2018 Юлияна Стоянова Димитрова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
28 05.06.2018 Десислава Тодорова Боюклиева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
29 05.06.2018 Десислава Тодорова Боюклиева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
30 05.06.2018 Десислава Тодорова Боюклиева декларация за несъвместимост
31 06.06.2018 Вергиния Крумова Маламова декларация за несъвместимост
32 06.06.2018 Вергиния Крумова Маламова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
33 06.06.2018 Вергиния Крумова Маламова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
34 06.06.2018 Лилия Трендафилова Траева декларация за несъвместимост
35 06.06.2018 Лилия Трендафилова Траева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
36 06.06.2018 Лилия Трендафилова Траева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
37 06.06.2018 Юлия Момчилова Тренчева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
38 06.06.2018 Юлия Момчилова Тренчева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
39 06.06.2018 Юлия Момчилова Тренчева декларация за несъвместимост
40 06.06.2018 Снежина Димитрова Духова декларация за несъвместимост
41 06.06.2018 Снежина Димитрова Духова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
42 06.06.2018 Снежина Димитрова Духова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
43 06.06.2018 Мирослава Каменова Ибишева декларация за несъвместимост
44 06.06.2018 Мирослава Каменова Ибишева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
45 06.06.2018 Мирослава Каменова Ибишева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
46 06.06.2018 Илонка Димитрова Дреновска декларация за несъвместимост
47 06.06.2018 Илонка Димитрова Дреновска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
48 06.06.2018 Илонка Димитрова Дреновска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
49 06.06.2018 Македонка Стоилова Стоянова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
50 06.06.2018 Македонка Стоилова Стоянова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
51 06.06.2018 Македонка Стоилова Стоянова декларация за несъвместимост
52 06.06.2018 Лилия Младенова Дренкарска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
53 06.06.2018 Лилия Младенова Дренкарска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
54 06.06.2018 Лилия Младенова Дренкарска декларация за несъвместимост
55 06.06.2018 Валентина Славейкова Димитрова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
56 06.06.2018 Валентина Славейкова Димитрова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
57 06.06.2018 Валентина Славейкова Димитрова декларация за несъвместимост
58 06.06.2018 Даниела Благоева Иванова декларация за несъвместимост
59 06.06.2018 Даниела Благоева Иванова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
60 06.06.2018 Даниела Благоева Иванова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
61 06.06.2018 Надежда Стоянова Таушанска декларация за несъвместимост
62 06.06.2018 Надежда Стоянова Таушанска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
63 06.06.2018 Надежда Стоянова Таушанска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
64 06.06.2018 Антония Олег Велева декларация за несъвместимост
65 06.06.2018 Антония Олег Велева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
66 06.06.2018 Антония Олег Велева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
67 07.06.2018 Елена Илиева Томанова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
68 07.06.2018 Елена Илиева Томанова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
69 07.06.2018 Елена Илиева Томанова декларация за несъвместимост
70 07.06.2018 Цветанка Фердинандова Тошева декларация за несъвместимост
71 07.06.2018 Цветанка Фердинандова Тошева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
72 07.06.2018 Цветанка Фердинандова Тошева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
73 07.06.2018 Софка Борисова Гоцина декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
74 07.06.2018 Софка Борисова Гоцина декларация за несъвместимост
75 07.06.2018 Софка Борисова Гоцина декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
76 07.06.2018 Валентина Николова Андонова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
77 07.06.2018 Валентина Николова Андонова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
78 07.06.2018 Валентина Николова Андонова декларация за несъвместимост
79 07.06.2018 Величка Николова Оркова декларация за несъвместимост
80 07.06.2018 Величка Николова Оркова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
81 07.06.2018 Величка Николова Оркова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
82 07.06.2018 Мария Георгиева Исидорова декларация за несъвместимост
83 07.06.2018 Мария Георгиева Исидорова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
84 07.06.2018 Мария Георгиева Исидорова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
85 07.06.2018 Елица Яворова Педова декларация за несъвместимост
86 07.06.2018 Елица Яворова Педова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
87 07.06.2018 Елица Яворова Педова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
88 07.06.2018 Анка Димитрова Дякова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
89 07.06.2018 Анка Димитрова Дякова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
90 07.06.2018 Анка Димитрова Дякова декларация за несъвместимост
91 07.06.2018 Росица Миланова Спасова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
92 07.06.2018 Росица Миланова Спасова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
93 07.06.2018 Росица Миланова Спасова декларация за несъвместимост
94 07.06.2018 Мариана Цветанова Тунтева Корегираща декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
95 07.06.2018 Росица Христова Пороминска декларация за несъвместимост
96 07.06.2018 Росица Христова Пороминска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
97 07.06.2018 Росица Христова Пороминска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
98 08.06.2018 Ирена Илиева Войнова декларация за несъвместимост
99 08.06.2018 Ирена Илиева Войнова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
100 08.06.2018 Ирена Илиева Войнова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
101 08.06.2018 Антоанета Страхилова Атанасова декларация за несъвместимост
102 08.06.2018 Антоанета Страхилова Атанасова декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
103 08.06.2018 Антоанета Страхилова Атанасова декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
104 08.06.2018 Благородна Сашова Пудева декларация за несъвместимост
105 08.06.2018 Благородна Сашова Пудева декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
106 08.06.2018 Благородна Сашова Пудева декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
107 08.06.2018 Миглена Антонова Каралийска декларация за имущество и интереси - част ІІ - Интереси
108 08.06.2018 Миглена Антонова Каралийска декларация за имущество и интереси - част І - Имущество
109 08.06.2018 Миглена Антонова Каралийска декларация за несъвместимост
110 08.06.2018 Благородна Сашова Пудева декларация при прекратяване на трудовото правоотношение

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация