C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2020г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2020г.

 
Вх.№ Дата Имена на служителя вид на декларацията
1 28.01.2020 Надежда Стоянова Таушанска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
2 28.01.2020 Надежда Стоянова Таушанска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
3 03.02.2020 Антоанета Евгениева Механджийска Декларация за несъвместимост
4 27.02.2020 Сашка Трендафилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
5 27.02.2020 Сашка Трендафилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
6 2.3.2020 Антоанета Евгениева Механджийска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
7 2.3.2020 Антоанета Евгениева Механджийска Декларация за имущество и интереси, част ІI - Имущество
8 21.4.2020 Снежина Димитрова Духова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
9 21.4.2020 Снежина Димитрова Духова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
10 21.4.2020 Лилия Младенова Дренкарска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
11 21.4.2020 Лилия Младенова Дренкарска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
12 22.4.2020 Мариана Цветанова Тунтева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
13 22.4.2020 Мариана Цветанова Тунтева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
14 22.4.2020 Миглена Антонова Каралийска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
15 22.4.2020 Миглена Антонова Каралийска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
16 22.4.2020 Лилия Трендафилова Траева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
17 22.4.2020 Лилия Трендафилова Траева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
18 22.4.2020 Десислава Тодорова Боюклиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
19 22.4.2020 Десислава Тодорова Боюклиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
20 22.4.2020 Латинка Георгиева Насина Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
21 22.4.2020 Латинка Георгиева Насина Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
22 24.4.2020 Мирослава Каменова Ибишева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
23 24.4.2020 Мирослава Каменова Ибишева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
24 24.4.2020 Даниела Благоева Иванова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
25 24.4.2020 Даниела Благоева Иванова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
26 27.4.2020 Анка Димитрова Дякова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
27 27.4.2020 Анка Димитрова Дякова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
28 28.4.2020 Елица Яворова Педова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
29 28.4.2020 Елица Яворова Педова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
30 28.4.2020 Лозена Спасова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
31 28.4.2020 Лозена Спасова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
32 28.4.2020 Антоанета Страхилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
33 28.4.2020 Антоанета Страхилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
34 28.4.2020 Илонка Димитрова Дреновска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
35 28.4.2020 Илонка Димитрова Дреновска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
36 28.4.2020 Илина Венциславова Георгиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
37 28.4.2020 Илина Венциславова Георгиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
38 28.4.2020 Мария Георгиева Исидирова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
39 28.4.2020 Мария Георгиева Исидирова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
40 28.4.2020 Росица Христова Пороминска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
41 28.4.2020 Росица Христова Пороминска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
42 29.4.2020 Юлия Момчилова Тренчева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
43 29.4.2020 Юлия Момчилова Тренчева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
44 30.4.2020 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
45 30.4.2020 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
46 30.4.2020 Величка Николова Оркова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
47 30.4.2020 Величка Николова Оркова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
48 30.4.2020 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
49 30.4.2020 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
50 04.05.2020 Македонка Стоилова Стоянова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
51 04.05.2020 Македонка Стоилова Стоянова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
52 04.05.2020 Ирена Илиева Войнова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
53 04.05.2020 Ирена Илиева Войнова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
54 14.05.2020 Валентина Славейкова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
55 14.05.2020 Валентина Славейкова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
56 14.05.2020 Антония Олег Велева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
57 14.05.2020 Антония Олег Велева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
58 14.05.2020 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
59 14.05.2020 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
60 14.05.2020 Юлияна Стоянова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
61 14.05.2020 Юлияна Стоянова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
62 14.05.2020 Вергиния Крумова Маламова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
63 14.05.2020 Вергиния Крумова Маламова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
64 14.05.2020 Филка Крумова Сотирова  Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
65 14.05.2020 Филка Крумова Сотирова  Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
66 19.05.2020 Софка Борисова Гоцина Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
67 19.05.2020 Софка Борисова Гоцина Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
68 19.05.2020 Цветанка Фердинандова Тошева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
69 19.05.2020 Цветанка Фердинандова Тошева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
70 19.05.2020 Елена Илиева Томанова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
71 19.05.2020 Елена Илиева Томанова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
72 05.06.2020 Росица Миланова Спасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
73 05.06.2020 Росица Миланова Спасова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация