C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2019г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2019г.

Вх.№

Дата Имена на служителя вид на декларацията
1 03.01.2019 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
2 03.01.2019 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
3 03.01.2019 Стефка Евгениева Хаджиева декларация за несъвместимост
4 03.04.2019 Сашка Трендафилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част II - Интереси
5 03.04.2019 Сашка Трендафилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
6 03.04.2019 Снежина Димитрова Духова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
7 03.04.2019 Снежина Димитрова Духова Декларация за имущество и интереси, част II - Интереси
8 04.04.2019 Величка Николова Оркова Декларация за имущество и интереси, част II - Интереси
9 04.04.2019 Величка Николова Оркова Декларация за имущество и интереси, част I - Имущество
10 04.04.2019 Филка Крумова Сотирова Декларация за имущество и интереси, част II - Интереси
11 04.04.2019 Латинка Георгиева Насина Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
12 04.04.2019 Латинка Георгиева Насина Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
13 09.04.2019 Десислава Тодорова Боюклиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
14 09.04.2019 Десислава Тодорова Боюклиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
15 10.04.2019 Мариана Цветанова Тунтева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
16 10.04.2019 Мариана Цветанова Тунтева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
17 11.04.2019 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
18 11.04.2019 Венелина Давидкова Поповска - Юрукова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
19 23.04.2019 Надежда Стоянова Таушанска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
20 23.04.2019 Надежда Стоянова Таушанска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
21 23.04.2019 Юлияна Стоянова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
22 23.04.2019 Юлияна Стоянова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
23 23.04.2019 Мирослава Каменова Ибишева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
24 23.04.2019 Мирослава Каменова Ибишева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
25 23.04.2019 Филка Крумова Сотирова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
26 24.04.2019 Македонка Стоилова Стоянова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
27 24.04.2019 Македонка Стоилова Стоянова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
28 25.04.2019 Илина Венциславова Георгиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
29 25.04.2019 Илина Венциславова Георгиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
30 25.04.2019 Илонка Димитрова Дреновска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
31 25.04.2019 Илонка Димитрова Дреновска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
32 07.05.2019 Елица Яворова Педова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
33 07.05.2019 Елица Яворова Педова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
34 07.05.2019 Лилия Младенова Дренкарска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
35 07.05.2019 Лилия Младенова Дренкарска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
36 07.05.2019 Антоанета Страхилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
37 07.05.2019 Антоанета Страхилова Атанасова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
38 07.05.2019 Юлия Момчилова Тренчева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
39 07.05.2019 Юлия Момчилова Тренчева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
40 07.05.2019 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
41 07.05.2019 Вергиния Руменова Костадинова - Качулска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
42 07.05.2019 Мария Георгиева Исидорова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
43 07.05.2019 Мария Георгиева Исидорова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
44 07.05.2019 Лозена Спасова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
45 07.05.2019 Лозена Спасова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
46 08.05.2019 Даниела Благоева Иванова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
47 08.05.2019 Даниела Благоева Иванова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
48 08.05.2019 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
49 08.05.2019 Стефка Евгениева Хаджиева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
50 08.05.2019 Ирена Илиева Войнова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
51 08.05.2019 Ирена Илиева Войнова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
52 09.05.2019 Миглена Антонова Каралийска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
53 09.05.2019 Миглена Антонова Каралийска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
54 09.05.2019 Валентина Славейкова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
55 09.05.2019 Валентина Славейкова Димитрова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
56 09.05.2019 Антония Олег Велева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
57 09.05.2019 Антония Олег Велева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
58 09.05.2019 Анка Димитрова Дякова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
59 09.05.2019 Анка Димитрова Дякова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
60 10.05.2019 Ирена Илиева Войнова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
61 13.05.2019 Вергиния Крумова Маламова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
62 13.05.2019 Вергиния Крумова Маламова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
63 13.05.2019 Валентина Николова Андонова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
64 13.05.2019 Валентина Николова Андонова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
65 13.05.2019 Елена Илиева Томанова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
66 13.05.2019 Елена Илиева Томанова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
67 13.05.2019 Росица Миланова Спасова Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
68 13.05.2019 Росица Миланова Спасова Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
69 13.05.2019 Росица Христова Пороминска Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
70 13.05.2019 Росица Христова Пороминска Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
71 14.05.2019 Лилия Трендафилова Траева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
72 14.05.2019 Лилия Трендафилова Траева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
73 14.05.2019 Цветанка Фердинандова Тошева Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
74 14.05.2019 Цветанка Фердинандова Тошева Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси
75 14.05.2019 Софка Борисова Гоцина Декларация за имущество и интереси, част І - Имущество
76 14.05.2019 Софка Борисова Гоцина Декларация за имущество и интереси, част ІІ - Интереси

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация