C C C C A+ A A- X

Представяне

РАЙОНЕН СЪД  (РС)

 

Районният съд  е основният първоинстанционен съд в правосъдната система на България. На него са подсъдни всички първоинстанционни граждански и наказателни дела, освен подсъдните на окръжен съд. В тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 25 000 лв. , дела по Закона за домашното насилие,  заповедни производства, откази от наследство, теглене от детски влогове, делби на недвижимо имущество и др.На районен съд са подсъдни и всички наказателни дела, с изключение на тези, които са подсъдни като първа инстанция на Окръжен съд.

Районният съд разглежда също така жалби против наказателни постановления, издадени от административни органи.

Гражданските дела се разглеждат еднолично от съдия без съдебни заседатели.

      В България има 113 районни съдилища.

 

      Ищецът трябва да предяви своят иск  в Районният съд по местоживеене.

       Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия съдебен район. Това правило има  ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

 

-Искове за издръжка могат да се предявяват по местожителството на някоя от страните.

 

-Искове за вреди могат да се предявяват по :

 

(1) местоизвършването на деянието или

(2) по местожителството на ответника.

 

-Искове срещу ответници от различни съдебни райони могат да се предявяват в съда по местожителството на някой от ответниците.

 

-Ако притежаваният имот се намира в различни съдебни райони, искът може да се предяви в един от тях по избор на ищеца.

 

-Исковете, свързани с права върху недвижим имот, се предявяват в съдебния район по местонахождението на имота.

 

 

      Броят на съдиите, които разглеждат първоинстанционните наказателни дела по дадено дело зависи от вида на наказанието, предвидено за съответното престъпление.

 

 Наказание

Състав

Престъпление, за което се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода

 

1 съдия

 

Престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода

1 съдия и 2 съдебни заседатели

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация