C C C C A+ A A- X

Инициативи и събития

Клетва на съдебни заседатели

26 януари 2024

Днес в Съдебната палата на Районен съд – Благоевград и пред магистратите от този съд, положиха клетва новите съдебни заседатели. Те бяха посрещнати и приветствани от и.ф. председателя на съда, съдия Калина Иванова, която апелира към тях да бъдат отговорни и съвестни при изпълнение на този обществен дълг. Предстои новите съдебни заседатели да преминат през специализирано обучение за естеството на работата и техните права, отговорности и задължения като участници в наказателното производство, което обучение се организира от Националният институт по правосъдие. След което, съдебните заседатели ще бъдат определяни за участие в наказателните дела от общ характер чрез случаен подбор и посредством използван в Районен съд – Благоевград нарочен софтуер за съдебни заседатели, който гарантира обективен и безпристрастен подбор на същите, както и обективност и независимост на формираните съдебни състави с тяхно участие.

Встъпване в длъжност на нов съдия в Районен съд-Благоевград

2 януари 2024

Днес  в Районен съд – Благоевград встъпи  съдия  Катя Сукалинска, която   бе преместена от РС-Сандански  с Решение на ВСС в края на миналата година. На встъпването присъстваха Председателя на Окръжен съд –Благоевград, съдия Петър Узунов, Районния прокурор Борислав Ковачки, и.ф. председателя на РС-Благоевград, съдия Калина Иванова, районни съдии, съдия по вписванията и съдия-изпълнител. Съдия Калина Иванова подари  на съдия Сукалинска от името на съдиите в Благоевград, икебана с  цветя и стилен химикал за да подписва обективни и справедливи съдебни актове и в РС-Благоевград, след което тя бе поздравена с добре дошла от всички присъстващи магистрати. Съдия Сукалинска има съдийски стаж повече от 13 години, тя е с ранг „съдия в Апелативен съд“ и до сега е правораздавала в РС-Сандански, където е разглеждала граждански дела.

По случай Денят на отворените врати за 2023 година, по покана от Районен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, в Съдебната палата гостуваха ученици от 6-ти клас на ПМГ „Академик Сергей Корольов“ – Благоевград.

19 декември 2023

По случай Денят на отворените врати за 2023 година, по покана от Районен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, в Съдебната палата гостуваха ученици от 6-ти клас на ПМГ „Академик Сергей Корольов“ – Благоевград. Целта на посещението е повишаване на правната култура на учениците, изграждане на ценностно отношение към закона и ограничаване на негативни модели на поведение, предотвратяване на детското насилие и други. Инспектор Детска педагогическа стая Бистра Храсинкова запозна учениците с най-честите прояви на неправомерно поведение при малолетните и непълнолетните, както и с дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Прокурор Анита Димова и съдия Румяна Митева – Насева представиха пред учениците професиите на съдията и прокурора, основните положения на законодателството, свързани със статута на учениците, техните права и задължения, правилата на поведение в училище и други. Беше проведен и симулативен съдебен процес, в който на учениците бяха разпределени роли на съдия, съдебни заседатели, прокурори, подсъдим и свидетели. Постановеният казусът беше по действителен случай от ежедневието на учениците за увреждане  вещ на техен съученик. След изслушване на подсъдимия и разпита на свидетелите, съдебният състав призна подсъдимия за виновен и постанови присъда с наказание глоба.

Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград

12 юли 2023

Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова, която в момента изпълнява функциите на административен ръководител в съдебната институция. Кандидатурата на съдия Иванова бе издигната от колегите й в рамките на открита конкурсна процедура за назначаване на нов председател на съда, обявена с решение на СК на ВСС през 2023г. Като мотив за номинирането на съдия Иванова за административен ръководител на Районен съд–Благоевград, съдиите посочиха нейните доказани високи професионални, нравствени и лидерски качества. Съдия Иванова има съдийски стаж в съдебната система на страната повече от 20 години, отлична атестационна оценка и най-високият ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Тя е дългогодишен наказателен съдия, един от най-старшите съдии в съдебната институция и се ползва с уважение сред на колегите си, заради което и всички присъстващи магистрати на събранието, изразиха положителна оценка за работата й като и.ф. административен ръководител на съда до момента. Съдиите откроиха като добра нейна практика ангажирането на всички желаещи магистрати в оптимизиране организацията и работата на съда, чрез участие в работни срещи, общи събрания, атестационни и конкурсни комисии, актуализиране и разработване на вътрешни правила за подобряване и улесняване на работните процеси и дейността на съдиите и служителите в полза на гражданите и потребителите на съдебни административни услуги. Посочено бе, че под нейно ръководство е подобрена работната атмосфера, работата на съдебните служби, подобрена е комуникацията между самите магистрати в Районен съд–Благоевград, както и комуникацията на съда с прокуратурата, с Окръжен съд –Благоевград и с Адвокатска колегия- Благоевград, което е в полза на съвместната работа и инициативи. Отбелязано бе и, че именно в периода, в който съдия Иванова е и.ф. ръководител на съда, са организирани чрез НИП и няколко посещения на европейски делегации от съдии и прокурори за запознаването им с добри практики в работата на Районен съд – Благоевград и РП-Благоевград, на които посещения двете институции са били съвместни домакини. Предстои направеното предложение за председател на съда от съдиите в Районен съд-Благоевград, да бъде изпратено на вниманието на Съдийска колегия на ВСС, която в рамките на обявената конкурсна процедура е компетентният орган да определи и назначи новият председател на Районен съд –Благоевград .

Парти-изненада за дългогодишният съдебен секретар Филка Сотирова

5 юли 2023

Днес съдиите и служителите на РС-Благоевград, изпратиха с парти-изненада в заслужена почивка, дългогодишният съдебен секретар Филка Сотирова. Тя е с 41 години трудов стаж в съдебната институция и обучител на десетки съдебни секретари, а с неуморният си труд и прилежност, несъмнено има и личен принос при удостояването на съда с грамота за съд –модел в страната през 2006г. и през 2012г. И.Ф.Председател на съда, съдия Калина Иванова, връчи на секретаря Филка Сотирова специален колаж от снимки, запечатали хубави и усмихнати момента от работата й в съда, както и специалният подарък от колегите съдии и съдебни служители- пакет за едноседмична почивка в курорта „Паралия Катерини“, Р Гърция. Специални поздрави и благодарност за всеотдайността й и труда й в полза на съдебната система, изразиха към нея и още трима председатели на съда-съдия Екатерина Николова, съдия Владимир Пензов и съдия Вера Коева. След което, всички присъстващи съдии и съдебни служители си направиха за спомен обща снимка със секретаря Филка Сотирова и я изпратиха с пожелания за хубаво лято и прекрасна почивка в Гърция, от която да се върне с много положителни емоции и снимки, в които да бъдат запечатени те.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация