C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на непълнолетно дете

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на малолетно дете

Молба за теглене на детски влог на дете над 14г.

Молба за теглене на детски влог на дете до 14г.

Заявление за включване в списъка на вещите лица за изготвяне на съдебни експертизи

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ за вещи лица

Заявление за изплащане на възнаграждения за изплатени експертизи по разплащателна сметка

ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с Наредба № 1 от 16.01.2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Молба за назначаване на особен представител на непълнолетен

Молба за разрешение при сключване на сделки с имоти на дете

Молба за издаване на удостоверение за заведено дело

Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по делото

Молба за връщане на парична гаранция

Декларация за идентичност на имена

Декларация за семейно и материално състояние

Декларация за отказ от наследство

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

Заявление за препис от съдебен акт

Заявление за освобождаване от държавни такси

Заявление за връщане на такса

Заявление за отказ от наследство

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Заявление за връщане документи

Заявление за издаване на съдебно удостоверение

Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 1 към чл. 8

Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 2 към чл. 8

 

Бланки на документи по заповедни производства

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК

Възражение срещу заповедта за изпълнение или част от нея

Бланки на документи по изпълнителни производства

Заявление за издаване на удостоверение СИС за юридическо лице

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба за спиране на изпълнението

Молба-наддавателно предложение

Молба за прекратяване на изпълнително дело

Молба за удостоверение за за наличие на изпълнителни дела

Молба за присъединяване като взискател по изпълнително дело

Примерни бланки по ЗЗДН

Молба с искане за защита по ЗЗДН

Декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация