C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за публикуване на съдебни актове

Правила за набирателни сметки

Вътрешни правила за служба ВПСК

Вътрешни правила за организация на работа при подаден сигнал за поставено взривно устройство

Заповед относно финасовата дисциплина

Вътрешни правила за достъп до съдебни процедури и информация на хора с увреждания

Стратегия за управление на риска

Вътрешни правила за работа с вещи лица

Вътрешните правила за връщане на държавни такси

План за подобряване работата на съда

Правила за разпределение на делата


Правила за назначаване на съдебни служители 

Правила за атестиране и обучение на служителите

Вътрешни правила за приложението на антикорупционни мерки и политики

Вътрешни правила за приемане на сигнали и жалби

Вътрешни правила за работа на Медиационен център-Благоевград

Заповед №219 от 13.05.2014г.

Вътрешни правила за електронно получаване и изпращане на съдебни документи, призовки и съобщения

Вътрешни правила за работа със съдебни заседатели

Вътрешни правила за изслушване и разпит на деца в съдебните процедури

Вътрешни правила за събиране на държавни вземания в полза на Районен съд Благоевград

Правила за работната заплата

Вътрешни правила за организацията и дейността на Общото събрание на Районен съд - Благоевград

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правила за организацията на работа на Служба „Деловодство“ в Съдебно-изпълнителната служба

Вътрешни правила на организацията и дейността на комисията по професионална етика на съдиите

Вътрешни правила на организацията и дейността на комисията по професионална етика на служителите

Вътрешни правила за проеждане на обществени поръчки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация