C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за публикуване на съдебни актове

Вътрешни правила за служба ВПСК

Вътрешни правила за организация на работа при подаден сигнал за поставено взривно устройство

Заповед относно финасовата дисциплина

Вътрешни правила за достъп до съдебни процедури и информация на хора с увреждания

Стратегия за управление на риска

Вътрешни правила за работа с вещи лица

Вътрешните правила за връщане на държавни такси

План за подобряване работата на съда

Правила за разпределение на делата


Правила за назначаване на съдебни служители 

Правила за атестиране и обучение на служителите

Вътрешни правила за приложението на антикорупционни мерки и политики

Вътрешни правила за приемане на сигнали и жалби

Вътрешни правила за работа на Медиационен център-Благоевград

Заповед №219 от 13.05.2014г.

Вътрешни правила за електронно получаване и изпращане на съдебни документи, призовки и съобщения

Вътрешни правила за работа със съдебни заседатели

Вътрешни правила за изслушване и разпит на деца в съдебните процедури

Вътрешни правила за събиране на държавни вземания в полза на Районен съд Благоевград

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за организацията и дейността на Общото събрание на Районен съд - Благоевград

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

Правила за организацията на работа на Служба „Деловодство“ в Съдебно-изпълнителната служба

Вътрешни правила на организацията и дейността на комисията по професионална етика на съдиите

Вътрешни правила на организацията и дейността на комисията по професионална етика на служителите

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки

Правила за вътрешно подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Правила за определяне натовареността на съдиите

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация